Ograniczone czasochłem eating boost energii – Live Trading News

#TRE #energy #eat #eating #fatigue, #IF #fasting

Kluczem i skutecznym sposobem optymalizacji energii i zmęczenia bojowego jest wdrożenie TRE (czasochłonne jedzenie), ponieważ poprawia zdrowie mitochondrialne i elastyczność metaboliczną

TRE jest formą IF (przerywany post), w którym ograniczasz spożycie żywności do określonej liczby kolejnych godzin każdego dnia. Utrzymanie jedzenia do okna 6 do 8 godzin dziennie jest łatwym do osiągnięcia celem dla większości ludzi.

Nasze spożycie żywności, który wpływa na rytm dobowy mikrobiomu jelitowego, a inne rytmy dobowe są misternie połączone, a im więcej można wyrównać te rytmy dobowe, tym lepiej całe ciało będzie funkcjonować, w tym mitochondriów

Plus, ludzie muszą usunąć czynniki diety i stylu życia, które powodują wyczerpanie energii w 1 miejscu. Ekspozycja na pole elektromagnetyczne wynosi 1 czynnik środowiskowy. Nieszczelne jelita, spowodowane przez lektyny w diecie, jest kolejnym czynnikiem, który musi być skierowana

Kiedy cząstki żywności są w stanie przekroczyć jelita podszewka, powodują przewlekłe zapalenie, które wymaga dużo energii do zwalczania, powodując zmęczenie i ogólne złe samopoczucie

Jedz zdrowo, Bądź zdrowy, Żyj żywy

Leave a Reply

Your email address will not be published.